Trang chủ Nội dung nghiệp vụ Hoạt động đấu thầu sản xuất Nghiệp vụ kiểm tra

Nghiệp vụ kiểm tra

Techno Smile cung ứng nguồn nhân lực ưu tú đã được bồi dưỡng kiến thức và cung ứng kỹ thuật tiên tiến hàng đầu để trợ giúp các nhà sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô trong các nghiệp vụ kiểm tra trước khi xuất hàng, nghiệp vụ quản lý chất lượng, nghiệp vụ đối ứng với các vấn đề phát sinh đột biến và hỗ trợ nâng cao hiệu suất sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý chất lượng

Chúng tôi thực hiện một môi trường sản xuất thích hợp có tính tư vấn tổng hợp trong các lĩnh vực quản lí giá thành, xây dựng dây chuyền sản xuất phù hợp với các môi trường kinh doanh thường xuyên biến đổi, xây dựng các dây chuyền sản xuất có thể thực hiện việc sửa chữa trước và sau khi xuất hàng cũng như hạn chế được các vấn đề có thể phát sinh ra tại nơi sản xuất.

 • image
 • image
 • image

Hệ thống hỗ trợ quản lý chất lượng

Chúng tôi sẵn sàng đảm nhận vai trò quan trọng trong mọi công đoạn của quản lý chất lượng, từ công đoạn khởi đầu cho đến nhập nguyên liệu, sản xuất thực tế, kiểm tra sản xuất, kiểm tra sản phẩm, rồi đến công đoạn chỉnh sửa trước và sau khi xuất hàng nhằm thực hiện nâng cao chất lượng của sản phẩm. Technosmile luôn cung cấp các dịch vụ như “ Hệ thống hỗ trợ quản lý chất lượng” cũng như toàn bộ quá trình sản xuất. Xin hãy xem xét việc sử dụng các dịch vụ được trong và ngoài nước đánh giá cao của công ty chúng tôi.

Loại dịch vụ Nội dung Chi tiết
1 Kiểm tra・Chọn lựa
 • Kiểm tra công đoạn
 • Chọn lựa
 • Công việc chỉnh lý
Chúng tôi xin đảm nhận từ việc kiểm tra, chọn lựa, tu sửa từng công đoạn cho đến việc kiểm tra toàn bộ quy trình sản xuất trong trường hợp có phát sinh ra lỗi trong bất kỳ một công đoạn nào của quá trình sản xuất nhằm mục đích duy trì chất lượng sản phẩm.
2 品質コンサルティング
 • Tiếp nhận、Kiểm tra trước khi xuất hàng
 • Kiểm tra công đoạn
Nhân viên phụ trách chuyên môn của công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng đối ứng, kiểm tra nghiêm ngặt sản phẩm trước khi xuất hàng cũng như trong khi sản xuất của quý khách.
3 Đo lường chính xác
 • Đo lường cơ khí
 • Đo lường quang học
 • Đo lường hình ảnh
Sử dụng kỹ thuật đo lường cao ở nghiệp vụ quản lý chất lượng , không chỉ tổ chức cho bộ phận của ô tô mà còn đo lường cho nhiều lĩnh vực khác.
4 分析・評価
 • Phân tích tia X
 • Đánh giá đặc tính
  (Thí nghiệm va chạm nhiệt Thí nghiệm độ cứng)
Chúng tôi sẽ sử dụng các trang thiết bị sẵn có của công ty mình để thực hiện đánh giá, phân tích các chủng loại trong trường hợp khách hàng không có thiết bị đánh giá, phân tích chuyên dụng và đưa ra báo cáo cải thiện cho khách hàng.

We can provide services according to customer needs. For more details, please contact us.