Trang chủ Nội dung nghiệp vụ Hoạt động đấu thầu sản xuất

Hoạt động đấu thầu sản xuất

image

Để làm tăng giá trị của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt có tính chất toàn cầu trong thời gian gần đây thì công ty Technosmile chúng tôi xin đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp như Tập trung tài nguyên kinh doanh vào các hoạt động cốt lõi nhất, cũng như phát huy tối đa năng suất của nguồn tài nguyên doanh nghiệp cho các hoạt động doanh nghiệp có tính phổ biến khác.

Chúng tôi nhận ủy thác tất cả các hợp đồng sản xuất từ việc năng suất hóa các hoạt động không có tính cốt lõi cho đến cả dây chuyền sản xuất, cũng như các bộ phận sản xuất.

Công ty chúng tôi không chỉ đảm nhiệm nghiệp vụ sản xuất, mà còn đảm nhận tất cả các hoạt động khác như phân phối nhân lực theo các bộ phận được giao phó, đảm nhận quản lí lao động, cũng như đảm nhận việc được ưu tiên hàng đầu là quản lý an toàn vệ sinh.

image

Đặc trưng việc ủy thác sản xuất của Technosmile ~ Các mô hình ủy thác có tính linh hoạt

Chúng tôi đề xuất các đối ứng linh hoạt phù hợp với các nhu cầu của doanh nghiệp.

image

Mô hình 1 Ủy thác nguyên cả dây chuyền sản xuất

Technosmile thực hiện toàn bộ việc sản xuất cũng như việc quản lý các dây chuyền sản xuất đơn giản hoặc phức tạp. Mô hình này là mô hình mà khách hàng sẽ tự sản xuất ra các sản phẩm có tính phụ trợ cao, và ủy thác cho Technosmile việc sản xuất các loại mặt hàng có tính sản lượng và hàng phổ cập.

image

Mô hình 2Ủy thác sản xuất có phân rõ công đoạn

Công ty Technosmile sẽ đảm nhận ủy thác một công đoạn sản xuất. Cụ thể hơn, đây là mô hình mà khách hàng sẽ sản xuất ra sản phẩm, sau đó giao phó cho Technosmile các công đoạn kiểm tra sản phẩm và đóng gói sản phẩm.

image

Mô hình 3Đảm nhận toàn bộ sản xuất của nhà máy

Technosmile sẽ đảm nhận toàn bộ công việc sản xuất của nhà máy. Khách hàng chỉ cần thực hiện phần đặt hàng, sau đó Technosmile sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ và quản lý sản xuất. Đây là mô hình tiết kiệm chi phí nhất.

> Đây là các ví dụ về vận hành nhà máy

image

Mô hình 4Kiểm định sản phẩm ・Ủy thác kiểm định

Technosmile thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra và kiểm tra sản phẩm có tính định kỳ hay không định kỳ, và thực hiện việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm dựa theo sự biến đổi sơ bộ của thời điểm giao hàng mới. Đây là mô hình có thể mang lại lợi ích là giảm chi phí cho việc nâng cao quản lý chất lượng sản phẩm và các nghiệp vụ không thường xuyên.

> Ở đây là nghiệp vụ kiểm định

Lợi ích của việc sử dụng ủy thác sản xuất

(1) Đối ứng linh hoạt khi có biến động sản xuất

  • Có thể làm ra sản phẩm có khả năng đối ứng với sự biến đổi nhu cầu của thị trường và biến động sản xuất từ các nhà sản xuất.
  • Chúng tôi có thể thực hiện việc tuyển dụng chính nhân viên của công ty khách hàng trong thời hạn tối thiểu cho phép vào những lúc hoạt động vận hành được mở rộng hay những lúc tăng sản lượng hàng có tính ngắn hạn.
  • Nhân viên của công ty khách hàng sẽ được chúng tôi điều chỉnh tuyển dụng và quản lý lao động dưới nhiều hình thức nghiệp vụ phong phú.

(2) Thực hiện các hoạt động có chi phí thấp

  • Việc sử dụng hình thức ủy thác sản xuất toàn bộ sẽ giúp cho khách hàng giảm được tỉ lệ nhân viên chính thức trong quý công ty.
  • Chúng tôi sẽ thực hiện trả lương cố định đối với các nhân viên có vai trò cốt lõi trong công ty khách hàng, còn đối với các đối tượng được ủy thác thì sẽ thực hiện chế độ lương biến đổi.
  • Công ty của chúng tôi thực hiện quản lý lao động của nhân viên, nên khách hàng có thể cắt giảm được rất nhiều các chi phí như các loại bảo hiểm hay phúc lợi xã hội.

(3) Đẩy mạnh「nghiệp vụ cốt lõi」vốn là nghiệp vụ nền tảng.

  • Với tác dụng là có thể giảm bớt các loại chi phí không cần thiết thì việc ủy thác các nghiệp vụ chung không phải cốt lõi cho chúng tôi cũng sẽ mang lại cho khách hàng lợi điểm là có thể thực hiện được việc tập trung chi phí và các nhân viên ưu tú của quý công ty cho các nghiệp vụ nền tảng quan trọng hơn như khai thác khách hàng mới và sản phẩm mới.
  • Với việc xác lập thể chế hợp tác của chúng tôi và khách hàng thì hoàn toàn có thể cùng phân chia gánh chịu mạo hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.

(4) Đối ứng mềm dẻo

  • Về vấn đề sử dụng nhân lực phái cử, dù thời hạn dài nhất tuyển dụng tối đa một lần là 3 năm nhưng thực tế thì vẫn có khả năng kéo dài hơn chứ không chịu hạn chế nhất định.

image

Những điểm cần lưu ý khi sử dụng Việc ủy thác hoạt động sản xuất.

Không thể trực tiếp chỉ thị cho người lao động nếu người đó đang trong thời kỳ làm việc theo ủy thác.
Đối với người lao động đang làm việc trong công đoạn được ủy thác cho công ty chúng tôi thì khách hàng và nhân viên của khách hàng đều không thể đưa ra chỉ thị ( Nếu như vậy sẽ bị nhìn nhận là ủy thác giả mạo ). Nếu muốn đưa ra chỉ thị cho người lao động trong trường hợp này, khách hàng cần phải thông qua và có sự đồng ý của người quản lí công đoạn được ủy thác của công ty chúng tôi.
Đối với công đoạn sản xuất được ủy thác cho chúng tôi thì nhân viên của khách hàng sẽ không có quyền thực hiện sản xuất.
Với công đoạn sản xuất được ủy thác cho chúng tôi thì nhân viên của khách hàng không có quyền đi theo sát chỉ đạo công việc. Về nguyên tắc thì đối với công đoạn sản xuất đã được ủy thác thì chỉ có nhân viên của chúng tôi mới có quyền làm việc.
Trong trường hợp khách hàng muốn trực tiếp ra chỉ thị hoặc chỉ đạo.
Trong trường hợp nhân viên của khách hàng muốn trực tiếp ra chỉ thị chỉ đạo, hoặc muốn cùng làm việc với nhân viên của chúng tôi thì trước hết xin hãy tham khảo dịch vụ phái cử nhân lực của chúng tôi đề ra. Khi đó chúng tôi cũng có thể đề xuất ra một giải pháp thực hiện công việc đúng với yêu cầu của khách hàng dựa trên các cơ sở ủy thác hoạt động sản xuất phù hợp nhất.

> Sau đây là cụ thể về nghiệp vụ phái cử sản xuất

image