Trang chủ Nội dung nghiệp vụ Nghiệp vụ đào tạo nhân lực

Nghiệp vụ đào tạo nhân lực

image

Chúng tôi đào tạo, khai phát nguồn nhân lực dựa trên chương trình giáo dục thực tiễn độc đáo của riêng mình dựa theo người thực việc thực tại địa điểm hiện thực. Và đặc trưng của chúng tôi là có thể chế giáo dục giáo viên chỉ đạo hỗ trợ cho nguồn nhân lực theo từng công ty một.

Hệ giáo dục phân loại nhiều tầng.

Tiến hành chương trình giáo dục ứng với mỗi tầng lớp ở nơi làm việc .
Giáo dục nguồn nhân lực có tính chuyên môn ngày càng cao . (Dưới đây là mẫu chương trình giảng dạy)

Tầng lớp Nội dung 開催期間
(受講日数)
Khóa học chỉ đạo giáo dục Học kiến thức cơ bản về quản lý sản xuất
( 体力増強・モラルアップ・安全・品質・疾病・生産方式とは 等 )
4泊5日の
宿泊研修
Khóa học nâng cao các bước Học kiến thức cơ bản về quản lý sản xuất .
(「Cải tạo 」cơ bản・Cách dạy làm việc・Kiến thức chất lượng・Cơ bản giải quyết vấn đề )
3ヶ月 月2日間
( 計6日間 )
Khóa học của nhân viên trụ cột Từ việc phát hiện đến giải quyết vấn đề ở nơi làm việc
(「Cải tạo 」cơ bản・Cách dạy làm việc・Kiến thức chất lượng・Cơ bản giải quyết vấn đề )
約6ヶ月 月2回
( 計12日間 )
Người quản lý khóa học Kiến thức cơ bản để quản lý và giáo dục cấp dưới .
(「Cải tạo 」cơ bản・Cách dạy làm việc・Kiến thức chất lượng・Cơ bản giải quyết vấn đề )
12ヶ月間 月2回
( 計24日間 )

* Về mặt nguyên tắc thì việc tổ chức thực hiện giáo dục như trên là tại trung tâm đào tạo của công ty chúng tôi ( Hãy thảo luận khi mong muốn tổ chức ở nơi khác ).
* Trong thời gian tổ chức thì giáo viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ và nhận định địa điểm「Đào tạo của người lãnh đạo:1.5 ngày 」「Đào tạo của chuyên gia giáo dục :3.5 ngày」
* Giáo viên của chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về lịch trình và nội dung .

Giảng dạy chuyên nghiệp dưới đội ngũ giáo viên đa dạng

Chúng tôi cũng tổ chức đào tạo bởi các chuyên gia của tập đoànToyota với kinh nghiệm thực tiễn phong phú đã được tổ chức giảng dạy trong hệ thống sản xuất Toyota .

 • image

  Fumiaki Yamashita
  Chế tạo đồ cũng chính là đào tạo nhân lực / Ngay từ thời điểm hiện tại hãy chú ý đến đào tạo nhân lực.

 • image

  Chikara Abe
  Đào tạo nhân lực với các tri thức không có lãng phí theo trường phái Toyota .

 • image

  Sawabe Masashi
  Với tư cách Huấn luyện viên TPS sẽ hỗ trợ cuộc cách mạng nhân lực của quý công ty .

 • image

  Ichiro Iida
  Giao tiếp tốt bắt đầu từ sự chào hỏi đầy sức sống . Hãy ủy thác việc huấn luyện kỷ luật cho tôi.

 • image

  Tatsuya Imahashi
  Tôi sẽ đào tạo nguồn nhân lực tốt đạt được sự cân bằng tâm lý, thể trạng và kỹ thuật.

 • image

  Sakumoto Masafumi
  Tôi muốn làm giáo dục để thông báo sự có mục đích trong khi cũng ngăn kéo cá tính như một nhóm các nhà sản xuất.

Cảnh quan giáo dục và đào tạo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

> Danh sách trung tâm đào tạo cứ điểm

Thành tích thực của doanh nghiệp

 • Công ty cổ phần Toyota Production Engineering
 • Công ty cổ phần đường sắt Kyushyu (JR Kyushyu)
 • Công ty cổ phần Jay Tax

> Tiếng nói của khách hàng ở đây